Phương thức giao nhận hàng khi mua sản phẩm tại Farchill.com

  – Thời gian vận chuyển nội thành HCM từ 1-2 ngày làm việc tùy tình gần hay xa

  – Thời gian vận chuyển các tỉnh từ 2-4 ngày làm việc tùy tình gần hay xa

Tham khảo thêm: